Sertifikalarımız

Suko Evsel ve Endüsriyel Su Arıtma Sistemleri olarak kaliteyi işimizin olmazsa olmazlarından biri olarak görmekteyiz, öyle ki kalitesiz bir ürün satmaktansa o ürünü hiç satmamayı tercih ederiz. Bizce kalitenin bu denli önemli olması işimizde bize başarıyı sağlayan en önemli faktördür.

Bu sebeple üretimimizde en önemli aşama olan kalite kontrol aşamasını titizlikle göz önüne alırız ve bu aşamada en ufak detayın bile çok önemli olduğunu çalışanlarımızın bir ilke olarak kabul etmesini sağlarız.
Bu kalite odaklı çalışma biçimi sonucunda ise müşterilerimizin memnuniyetini bizim ödülümüz olarak görür ve yolumuzda emin adımlarla ilerleriz.

 

 
CE Sertifikası üreticilere, ürünlerinin AB standartlarına ve gereksinimlerine uygunluġunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduġunu bilmesini sağlar.
 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
NSF Belgesi, kullanıcı ve gıda denetleyicilerine, kullanılan temizlik kimyasalının gıda güvenliği açısından uygun olduğunu garanti eder.
 
SU KALİTESİ BİRLİĞİ ALTIN MÜHRÜ
Evsel, ticari, endüstriyel ve diğer su arıtma sektörlerini temsil eden kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernektir.
 
RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES DIRECTIVE
Elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığı analizler sonucuna bakılarak verilen bir sertifikadır.
 
ISO 9001
Belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
 
HELAL SERTİFİKASI
Güvenilir, dini bilgisi ve bilinci tam, muteber, işinin ehli ve tarafsız bir kurumun, belgelendirmeye tabi olan üretimi denetlemesini, dini kaideler, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, uygunluk verilmiş kabul edilirliği olan bir belgedir.